Dieta delegacji trwającej dobę wynosi 30 zł

Podróże pracownicze zwane delegacjami są regularnym wydatkiem spółki bez względu na typ kierowanej działalności. Rozliczenie delegacji uporządkowane jest w kodeksie pracy, który wyjaśnia sposób rozliczenia, metody oraz pokazuje  ustawowo zażyte stawki. Delegacja, która odbywa się z użyciem własnego auta pracownika rozliczana jest na regule tzw. kilometrówki, gdzie liczbę przejechanych kilometrów przemnażana jest poprzez cenę określoną w prawie. Ceny sięgają kolejno: dla aut o wielkości skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 złotych, dla aut o pojemności powyżej 900 cm3 – 0,8358 pln. W wyniku wypadów rozlicza się także diety przysługujące pracownikowi. Dla delegacji trwającej ponad dobę dieta sięga 30 zł za każdą zaczętą dobę. Rozrachunek delegacji zatrudniony pokazuję w oddziale finansowym swojej firmy, wypisując arkusz rozrachunku łącznie z dołączonymi do niego zaświadczeniami poświadczającymi odniesione przez niego ceny. Mogą one dotyczyć przykładowo opłat za autostradę, nocleg, paliwo, bilety itd. Delegacja traktowana jest jako koszt pozyskania wynagrodzenia firmy zarówno w odniesieniu do zatrudnionego jak również dla posiadacza firmy.

Więcej: delegacja